Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
  • Oversvømmelsesloven

    Oversvømmelsesloven skal mindske de negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EU Oversvømmelsesdirektiv 2007/60EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. 

Hovedrapport

Hovedrapporten redegør for revurdering af den nationale oversvømmelsesrisiko og de udpegede risikoområder.
Læs rapporten her.

Metoderapport

Metoderapporten beskriver den tekniske metode, anvendt til den nationale risikovurdering af oversvømmelse fra hav og vandløb.
Læs rapporten her.

Forslag til nye risikoområder:

Esbjerg

Kolding

Nyborg

Vordingborg

Forslag til udvidelse af eksisterende risikoområder:

Køge Bugt - København

Sydlolland

Risikoområder i Danmark

Kortet viser forslag til nye og eksisterende risikoområder, som er udpeget på baggrund af den fornyede nationale vurdering af risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb. Klik på kortet eller på områderne i kasserne til venstre for at læse mere om de enkelte områder.

Se kortdata via WebGis

Danmarkskort, hvor man kan se risikoen for oversvømmelse.